You are here: Home > Bez kategorii > Korzystanie z internetu przez dzieci

Korzystanie z internetu przez dzieci

Internet zdominował dziś życie zawodowe jak i rozrywkowe większej części społeczeństwa. Co więcej, dotyczy to nie tylko ludzi dorosłych, ale również młodzieży i dzieci.

Dziecko w internecie

Nie ma wątpliwości, że korzystanie z internetu może przynieść dziecku wiele korzyści. Sieć jest bogata w materiały edukacyjne i może znacząco wspierać rozwój dziecka. Jednak internet ma też swoje ciemne strony.

Ażeby wpływ internetu na dziecko był pozytywny, dorośli powinni nadzorować korzystanie z niego przez dziecko. Po pierwsze, należy kontrolować czym dziecko zajmuje się w internecie, a po drugie niezmiernie istotne jest, aby kontrolować jak wiele poświęca na to czasu. Nie może bowiem dojść do sytuacji, że dziecko całymi dniami przesiaduje przed komputerem, zamiast pójść się pobawić z innymi dziećmi.

Z jednej strony internet daje szansę na zawarcie nowych znajomości, pełni funkcje prospołeczne, z drugiej jednak strony relacje te są dosyć specyficzne. Niestety, ale zwykle są to bardzo płytkie relacje, które nie są wiele warte. Jest to o tyle niekorzystne, że coraz częściej dzieci zawiązują relacje internetowe kosztem tych realnych. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia psychicznego dziecka, gdy zaczyna ono unikać kontaktu z rówieśnikami, a świat realny coraz częściej zamienia na ten wirtualny.

Leave a Reply